Jag heter Johan Espenberg, sedan 15 år är jag gymnasielärare i fysik, matematik och naturkunskap. Förutom lärarexamen (2008), så har jag en masterexamen i ämnesdidaktik med specialisering mot naturvetenskap (2021). Nu är jag doktorand i ämnesdidaktik inom forskarskolan ASSESS vid Göteborgs Universitet. Jag undervisar fortfarande i kursen Fysik 3 vid Bäckängsgymnasiet i Borås.

Välkommen till min hemsida!